30/05/2016

Big Data

Les arquitectures Big Data permeten el processat i anàlisis de las 3 V (Volum, Varietat i Velocitat), oferint un nou horitzó analític a les solucions clàssiques corporatives.

Oferim un servei integral d’implantació i desenvolupament de solucions i arquitectures Big Data des de la ingestió de la informació fins la visualització i anàlisis.