30/05/2016

Consultoria

  • Estudis, assessorament i suport a la presa de decisions.
  • Metodologia i conducció de processos de reformulació estratègica i gestió del canvi
  • Disseny i implantació de models i sistemes d’informació per a la direccó
  • Equips multidisciplinars integrant els perfils idonis per a cada cas d’estudi
CONSULTORS D’OPERACIONS
ESPECIALISTES EN SISTEMES
  • Consultors amb gran experiència i la formació específica en consultoria, gestió de projectes i gestió del canvi.
  • Especialistes en entorns industrials en diversos sectors
  • En aliança amb empreses especialistes en sistemes tenim un equip tècnic amb experiència i coneixement en tecnologies de la informació i processos de negoci.
  • Consultors experts en solucions ERP, CRM, SGA, BI, Big Data, APS….